Aquairis är ett öppet och levande system som inte bara renar avloppsvattnet, anläggningen är samtidigt en vacker och naturlig del av trädgården. Den är sin egen biotop som medverkar till den biologiska mångfalden och blir ett litet vattenhål för insekter och fåglar.

 

Aquairis är en våtmark i miniatyr som fungerar i enligt naturens egen beprövade teknik. Reningen sker i princip i två steg, det första är en slamvassbädd där slammet komposteras, sedan vidare till en större växtbädd där näringsämnena tas upp och slutligen, via ett bräddavlopp, sprids det renade vattnet över en liten grusbädd eller på annat lämplig plats.

 

Aquairis behöver inte slamtömmas, genom att sluta lokala kretslopp bidrar vi positivt till ett mer kretsloppsanpassat och hållbart samhälle. Anläggningen är lätt att dimensionera och anpassa till platsens förutsättningar.

 

Aquairis

 

-Fungerar även vintertid i växtzonerna 1-5

-Anläggningen är lätta att sköta

-Uppfyller myndigheternas reningskrav

BDT-AVLOPPET

SÅ FUNKAR DET

 

Aquairis är ett öppet avloppssystem som är designad i enlighet med beprövad ingenjörskonst för konstruerade våtmarker. Huvudfunktionen är en samverkan mellan växternas funktioner, phytoteknologi och bakterier men även insekter och smådjur medverkar i reningsprocessen.

 

I ett levande system finns inga tydliga gränser mellan de biologiska processerna men i princip sker reningen i två steg, slammet komposteras och växter tar upp närsalterna. En viss genomströmning krävs för att hålla igång funktionen och skapa möjlighet för mikroorganismer och växter att trivas. Levande system behöver tillsyn och skötsel, det handlar om att hitta en balans men det är ingen avancerad uppgift, man behöver bara lite gröna fingrar.

 

Vattnet i anläggningen återcirkuleras och syresätts i syfte att hålla växterna, bakterierna och smådjuren levande. Med en Flowform™ vattentrappa blir Aquairis en estetisk, visuellt och ljudmässig, pärla i trädgården.

Aquairis DAMM

För den som har mer plats.

 

Aquairis DUBBEL

För den lite mindre trädgården.

 

Aquairis FRITID

Till fritidshuset med enkla förhållanden.

 

AQUAIRIS I TRE UTFÖRANDEN

ERBJUDANDE

 

Hjälp genom hela projektet (totalentreprenad):

 

- Projektering och ansökan till   kommunen

- Planering inför installation

- Installation av anläggningen

- Överlämning och skötselinstruktioner

- Rapportering till kommunen

 

Vi söker trädgårdsentreprenörer som vill lära sig grunderna i hur man bygger dammar och konstruerar en naturlig reningsanläggning. Kurserna genomförs normalt i och omkring Järna i Södermanland men kan även ske på annan plats.

 

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

EXEMPEL

KONTAKT

Virbela Ateljé

Mölnbovägen 25K

153 32 Järna

Tel/Fax: 08-551 503 35

E-Post: virbela@flowforms.se